XX International Dancesport Festival Lithuanian Open 2021

Lithuanian Open 2021

Dalyvių sąrašai

 

1.SOLO E2 (age unlimited) W, Ch (58)

2.SOLO E3 (age unlimited) W, Ch, J (36)

3.SOLO E4 (age unlimited) W , Q, Ch, J (37)

4.CHILDREN E2 (2012 y.b. and younger) 1 level (28)

5.CHILDREN E3 (2011 y.b. and younger) 1-2 level (21)

6.CHILDREN E4 (2010 y.b. and younger) 2-3 level (26)

WDSF OPEN YOUTH LA (29)

WDSF OPEN LA (21)

1.JUVENILE I+II Open LA S, Ch, R, J (13)

2.JUNIOR I E6 W, T, Q, Ch, R J (23)

3.JUNIOR I D ST W, T, VW, Q (21)

4.JUNIOR II D LA S, Ch, R, J (17)

5.JUNIOR II C ST W, T, VW, F, Q (6)

6.JUVENILE I+II Open ST W, T, VW, Q (13)

7.JUVENILE I+II E4 W, Q, Ch, J (36)

8.JUNIOR I D LA S, Ch, R, J (25)

9.JUNIOR II D ST W, T, VW, Q (13)

10.JUNIOR II C LA S, Ch, R, Pd, J (11)

11.JUVENILE I+II E6 W, T, Q, Ch, R, J (19)

12. JUNIOR I E4 W, Q, Ch, J (19)

13.WDSF OPEN JUNIOR I LA (16)

14.WDSF OPEN JUNIOR II ST (26)

15. WDSF OPEN YOUTH ST (29)

16.WDSF OPEN JUNIOR I ST (14)

17.WDSF OPEN JUNIOR II LA (29)

18.WDSF OPEN ST (11)